درباره ما

 

گروه ساختمانی سامیار در راستای جلب اعتماد و افزایش رضایت کارفرمایان و شرکت های همکا ر و تامین نیا ز ها و انتظارات آنان روش ها و ابزارها به منظور نوآوری و ، انتخاب بهترین همکاران ، اتکا به نیروی انسانی کارآمد به عنوان ارزشمندترین سرمایه شرکت توسعه د ر فضای کسب و کا ر و ایجاد مزیت های رقابتی در مدیریت و اجرای پروژه ها با کاربری های مختلف در زمینه ساختمان و املاک، استاندارد کیفیت همراه با رضایت مشتری را سر لوحه خود قرار داده است

شرکت ساختمانی سامیار

گروه ساختمانی سامیار با رویکرد نوآوری و به روز کردن علم ساختمان در شهر یزد شروع به کار کرد. این مجموعه به صورت مستقیم در زمینه ی ساخت و بازسازی ساختمان فعالیت دارد که از گرفتن پروانه و تا اخذ پایان کار را شامل میگردد.

  • اعتقاد به اصل مشتری مداری
  • کاهش هزینه ها از طریق مدیریت بهینه
  • به کارگیری سیستم مدیریت پروژه
  • به کارگیری جدیدترین و مناسب ترین تکنولوژی ها
  • توسعه کسب و کار
  • اعتقاد به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه
  • اطلاع رسانی و مشاوره به کارفرما جهت مدیریت

با توجه به اینکه اثرگذاری موارد فوق از طریق همکاری کارکنان بوسیله انجام درست وظایف د ر چارچوب فرایندهای جاری سازمان میسر می شود، مدیریت ارشد شرکت ضمن اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس الگوی استاندارد ISO 9001:2015 مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح و کارآمد فعالیت های کارکنان و هم چنین مسئولیت بروزآوری سیستم مدیریت کیفیت را برعهده دارد و کلیه واحد های شرکت را به رعایت موارد فوق ملزم نموده است

construction-engineer-cartoon_18591-36880
construction-engineer-cartoon_18591-36880

گروه ساختمانی سامیار در راستای جلب اعتماد و افزایش رضایت کارفرمایان و شرکت های همکا ر و تامین نیا ز ها و انتظارات آنان روش ها و ابزارها به منظور نوآوری و ، انتخاب بهترین همکاران ، اتکا به نیروی انسانی کارآمد به عنوان ارزشمندترین سرمایه شرکت توسعه د ر فضای کسب و کا ر و ایجاد مزیت های رقابتی در مدیریت و اجرای پروژه ها با کاربری های مختلف در زمینه ساختمان و املاک، استاندارد کیفیت همراه با رضایت مشتری را سر لوحه خود قرار داده است.

طراحی

طراحی سازه، معماری و دکوراسیون

اجرا

اجرای از صفر تا صد پروژه های ساختمانی

مشاوره

ارائه مشاوره و خدمات جامع ساختمانی

ساخت

ساخت پروژه های مسکونی و صنعتی